Ministerul Economiei
Ordinul 2154 din 11 decembrie 2009

pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii/echipamente” si PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire”

Publicat in Monitorul Oficial 11 din 8 ianuarie 2010 (M. Of. 11/2010)

Avand in vedere prevederile art. 5 lit. o) din Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 9 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.720/2008*) privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
___________
*)Hotararea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei a fost abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010.

ministrul economiei emite urmatorul ordin:

Art. 1. – Se aproba Prescriptia tehnica PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrari la instalatii/echipamente”, prevazuta in anexa nr. 1.
Art. 2. – Se aproba Prescriptia tehnica PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire”, prevazuta in anexa nr. 2.
Art. 3. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, prevederile din ordinele pentru aprobarea prescriptiilor tehnice, prevazute in sectiunile 1 si 2 din anexa nr. 3, se abroga.
Art. 4. – Anexele nr. 1-3**) fac parte integranta din prezentul ordin.