HG 584/2004-Abrogata si inlocuita cu HG 123/2015

Guvernul Romaniei 
Hotararea 584 din 15 aprilie 2004 

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune 

Publicat in Monitorul Oficial 404 din 6 mai 2004 (M. Of. 404/2004) 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I 
Domeniu de aplicare si definitii 

Art. 1. –
(1) Prezenta hotarare stabileste conditiile de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune si a ansamblurilor care cuprind echipamente sub presiune.
(2) Prevederile prezentei hotarari se aplica la proiectarea, fabricarea si evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune si a ansamblurilor care au o presiune maxima admisibila PS mai mare de 0,5 bar.
Art. 2. –
(1) In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni semnifica:
a) echipamente sub presiune – recipiente, conducte, accesorii de securitate si accesorii pentru reglarea presiunii. Echipamentele sub presiune includ, de asemenea, elemente fixate la partile solicitate la presiune, ca de exemplu: flanse, racorduri/stuturi, cuplaje, elemente de sustinere, urechi pentru ridicare si altele asemenea;
b) recipient – o incinta inchisa, proiectata si fabricata pentru a contine fluide sub presiune, inclusiv toate componentele fixate limitat la dispozitivele de legare la alte echipamente. Un recipient poate fi compus din una sau mai multe incinte;
c) conducte – elemente tubulare destinate pentru transportul fluidelor, atunci cand sunt montate intr-un sistem sub presiune. Acestea cuprind tevi, sisteme de tevi, tubulatura, fitinguri, compensatoare de dilatare, furtunuri si alte componente sub presiune, dupa caz. Schimbatoarele de caldura cu tevi destinate incalzirii sau racirii sunt considerate conducte;
d) accesorii de securitate – dispozitive destinate protejarii echipamentelor sub presiune impotriva depasirii limitelor admisibile. Aceste dispozitive cuprind:
-dispozitive de limitare directa a presiunii, cum ar fi: ventile de siguranta, sigurante cu elemente de rupere, tije de flambare, sisteme de siguranta comandate;
-dispozitive de limitare a presiunii, temperaturii si a nivelului de fluid, care fie ca determina actiuni de corectare, fie ca inchid sau inchid si blocheaza, cum ar fi: presostate, termostate sau nivostate, precum si dispozitive de masura si control cu functie de securitate;
e) accesorii pentru reglarea presiunii – dispozitive cu rol functional, care au o incinta pentru suprapresiune;
f) ansamblu – grup de echipamente sub presiune, pe care producatorul le asambleaza pentru a constitui o unitate integrata si functionala;
g) presiune – presiunea relativa la presiunea atmosferica, de 1.013 mbar, respectiv presiunea masurata; o presiune in domeniul vacuumului se exprima printr-o valoare negativa;
h) presiune maxima admisibila PS – presiunea maxima pentru care a fost proiectat echipamentul sub presiune, asa cum este specificata de producator. Aceasta presiune se masoara in locul specificat de producator, care trebuie sa fie locul unde sunt fixate dispozitivele de protectie si/sau de limitare ori locul cel mai inalt al echipamentului sub presiune sau, daca acest loc nu este adecvat, oricare alt loc specificat;
i) temperatura minima/maxima admisibila TS – temperatura minima/maxima pentru care echipamentul sub presiune a fost proiectat, asa cum este specificata de producator;
j) volum V – volumul interior al incintei sub presiune, inclusiv volumul stuturilor pana la prima legatura sau sudura, exclusiv volumul componentelor interioare fixe;
k) diametrul nominal DN – marime numerica a diametrului, care este comuna pentru toate componentele dintr-un sistem de conducte, altele decat componentele pentru care se indica diametrul exterior sau marimea filetului. Acesta este, in mod conventional, un numar intreg care serveste in scop de referinta si este aproximativ egal cu dimensiunea de fabricatie. Diametrul nominal se exprima prin simbolul DN urmat de o marime numerica;
l) fluide – gaze, lichide si vapori in stare pura, precum si amestecuri ale acestora. Un fluid poate contine si o suspensie de substante solide;
m) asamblari nedemontabile – asamblari care pot fi demontate numai prin metode distructive;
n) aprobare europeana de material – document tehnic care se emite pentru materiale care nu fac obiectul unui standard armonizat, in care sunt definite caracteristicile materialelor destinate utilizarii repetate pentru fabricarea echipamentelor sub presiune.
(2) Termenii definiti la alin. (1) se completeaza cu termenii definiti la art. 4 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 3. – Prevederile prezentei hotarari nu se aplica:
a) conductelor formate din tevi sau dintr-un sistem de tevi, destinate pentru transportul fluidelor sau al substantelor de la sau catre instalatii terestre ori marine, incepand cu si incluzand ultimul dispozitiv de inchidere aflat in perimetrul instalatiei, si tuturor echipamentelor auxiliare special proiectate pentru conducte, mai putin echipamentelor sub presiune standard, ca cele care pot fi gasite in statiile de reglare a presiunii sau in statiile de compresoare;
b) retelelor de alimentare, distributie si descarcare a apei si echipamentelor auxiliare, precum si aductiunilor hidrocentralelor, cum sunt: conducte fortate, puturi fortate sau galerii sub presiune, si accesoriilor specifice asociate acestora;
c) echipamentelor reglementate de actele normative in vigoare prevazute la lit. A din anexa nr. 7;
d) echipamentelor care, conform prevederilor art. 12, ar putea fi cel mult de categoria I si care sunt reglementate de actele normative in vigoare prevazute la lit. B din anexa nr. 7;
e) echipamentelor care fac obiectul productiei sau comertului cu arme, munitii ori materiale pentru razboi;
f) produselor special proiectate pentru utilizare in scop nuclear si a caror defectare ar putea produce emisii radioactive;
g) echipamentelor pentru controlul forajelor de explorare si extractie in industria petrolului, gazului natural sau exploatarilor geotermale, industriei extractive, precum si al depozitelor subterane destinate mentinerii si/sau reglarii presiunilor la gurile de sonda, cum ar fi: capete de eruptie, prevenitoare de eruptie, manifolduri, precum si echipamentele acestora montate in amonte;
h) echipamentelor cuprinzand carcase sau masini, la care dimensionarea, alegerea materialelor si regulile de fabricatie se bazeaza in principal pe cerintele privind rezistenta mecanica, rigiditatea si stabilitatea pentru a se realiza efectele functionale statice si dinamice sau alte caracteristici functionale si la care presiunea nu reprezinta un factor esential pentru proiectare. Din aceste echipamente pot face parte urmatoarele:
-motoare, inclusiv turbine si motoare cu ardere interna;
-masini cu aburi, turbine de gaz sau abur, turbogeneratoare, compresoare, pompe si dispozitive de comanda;
i) furnalelor, inclusiv sistemelor de racire a acestora, recuperatoarelor de caldura pentru preincalzirea aerului, separatoarelor de praf, epuratoarelor de gaze, cuptoarelor de reducere directa, inclusiv sistemul de racire a acestora, convertizoarelor cu gaz, oalelor de topire, retopire, degazare si de turnare pentru otel si metale neferoase;
j) carcaselor pentru echipament electric de inalta tensiune, cum ar fi: echipamentele de comutare, echipamentele de control, transformatoarele si masinile rotative;
k) conductelor sub presiune pentru camasuirea sistemelor de transmisie, cum ar fi: cablurile electrice si telefonice;
l) platformelor marine mobile, navelor, rachetelor si aeronavelor, precum si echipamentelor special destinate pentru a fi montate pe acestea sau destinate propulsarii lor;
m) echipamentelor sub presiune care constau intr-o manta flexibila, cum ar fi: anvelope, perne de aer, mingi destinate activitatilor sportive, barci gonflabile si alte echipamente asemanatoare;
n) amortizoarelor de zgomot pentru evacuare si admisie;
o) sticlelor sau dozelor pentru bauturi carbogazoase destinate consumului public;
p) recipientelor pentru transportul si distributia bauturilor, care au valoarea produsului PS x V de pana la 500 bar x litru si o presiune maxima admisibila care nu depaseste 7 bar;
q) echipamentelor care fac obiectul reglementarilor europene si internationale de transport prevazute la lit. C din anexa nr. 7;
r) caloriferelor si conductelor pentru sisteme de incalzire cu apa calda;
s) recipientelor proiectate sa contina lichide la care presiunea gazului aflat deasupra lichidului nu depaseste 0,5 bar.

CAPITOLUL II
Conditii de introducere pe piata

Art. 4. –
(1) Se admite introducerea pe piata si punerea in functiune a echipamentelor sub presiune si a ansamblurilor definite conform prevederilor art. 2 alin. (1) numai daca, atunci cand sunt instalate, intretinute corespunzator si utilizate conform scopului lor, nu afecteaza securitatea si sanatatea persoanelor si, dupa caz, a animalelor sau a proprietatii.
(2) Autoritatile competente pot emite, daca este necesar, reglementari care cuprind cerinte specifice pentru protectia persoanelor si, in special, a muncitorilor care utilizeaza echipamente sub presiune sau ansambluri. Respectivele reglementari nu vor cuprinde dispozitii referitoare la echipamente sub presiune si ansambluri, care sa contravina prevederilor prezentei hotarari.
(3) Cu ocazia targurilor, expozitiilor sau a demonstratiilor tehnice, echipamentele sub presiune sau ansamblurile care nu sunt conforme prevederilor prezentei hotarari pot fi expuse, cu conditia ca un anunt vizibil sa indice clar faptul ca astfel de echipamente sub presiune sau ansambluri nu sunt conforme prevederilor prezentei hotarari si nu pot fi puse in vanzare daca nu sunt aduse in stare de conformitate de catre producator sau de catre reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. In timpul demonstratiilor tehnice se vor lua masuri corespunzatoare de securitate pentru a se asigura protectia sanatatii si a integritatii fizice a persoanelor.
Art. 5. –
(1) Se considera ca sunt respectate cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1, precum si celelalte cerinte din prezenta hotarare si se admit introducerea pe piata si punerea in functiune a echipamentelor sub presiune si a ansamblurilor daca poarta marcajul european de conformitate CE prevazut in anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare marcaj CE. Marcajul CE se aplica de catre producator sau de reprezentantul sau autorizat, stabilit in Romania ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, si semnifica conformitatea produsului cu cerintele impuse de prezenta hotarare, inclusiv cu procedurile pentru evaluarea conformitatii prevazute la art. 13, pentru care a fost intocmita declaratia de conformitate EC, conform prevederilor din anexa nr. 2.
(2) Se considera ca echipamentele sub presiune si ansamblurile respecta cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1, atunci cand sunt conforme cu prevederile standardelor romane si/sau standardelor nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adopta standarde europene armonizate ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(3) In cazul in care organismul de control constata ca standardele prevazute la alin. (2) nu corespund in totalitate cerintelor esentiale prevazute in anexa nr. 1, Ministerul Economiei si Comertului va instiinta Comitetul tehnic pentru elaborarea standardelor si reglementarilor tehnice din cadrul Comisiei Europene. Ministerul Economiei si Comertului va duce la indeplinire decizia adoptata de Comitetul tehnic pentru elaborarea standardelor si reglementarilor tehnice din cadrul Comisiei Europene.
Art. 6. –
(1) Organismul de control nu poate interzice, restrange sau impiedica, din motive legate de riscurile cauzate de presiune, introducerea pe piata sau punerea in functiune, in conditiile stabilite de producator, a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor definite la art. 2, care sunt conforme cu prevederile prezentei hotarari si care poarta marcajul CE, care semnifica faptul ca acestea au fost supuse procedurilor de evaluare a conformitatii prevazute la art. 13.
(2) Organismul de control nu poate interzice, restrange sau impiedica, din motive legate de riscurile cauzate de presiune, introducerea pe piata ori punerea in functiune a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor care corespund prevederilor art. 10.
(3) Pentru o utilizare sigura si corecta a echipamentelor sub presiune si a ansamblurilor, informatiile prevazute in anexa nr. 1 pct. 3.3 si 3.4 trebuie furnizate in limba romana.
Art. 7. –
(1) In cazul in care organismul de control constata ca echipamentele sub presiune sau ansamblurile care poarta marcajul CE, folosite conform scopului prevazut, pot pune in pericol siguranta persoanelor si, dupa caz, a animalelor sau a proprietatii, ia masuri corespunzatoare de retragere de pe piata, de interzicere a introducerii pe piata sau a punerii in functiune ori a utilizarii acestora sau limiteaza libera circulatie a acestora.
(2) Organismul de control va informa imediat in scris Ministerul Economiei si Comertului cu privire la deciziile luate, indicand motivele care au stat la baza deciziei si, in special, daca neconformitatea rezulta din:
a) nerespectarea cerintelor esentiale prevazute la art. 8, 9 si 10;
b) aplicarea incorecta a standardelor prevazute la art. 5 alin. (2);
c) deficientele continute in standardele prevazute la art. 5 alin. (2);
d) deficientele continute in aprobarile europene de materiale pentru echipamentele sub presiune, prevazute la art. 14.
(3) Ministerul Economiei si Comertului va informa imediat Comisia Europeana asupra masurilor luate, indicand motivele care au stat la baza deciziei si, in special, daca neconformitatea rezulta din una dintre situatiile prevazute la alin. (2) lit. a), b), c) sau d).
(4) In cazul in care organismul de control constata ca un echipament sub presiune sau un ansamblu care poarta marcajul CE nu este conform prevederilor prezentei hotarari, ia masuri impotriva celui care a aplicat marcajul si informeaza Ministerul Economiei si Comertului despre decizia sa.
(5) Ministerul Economiei si Comertului informeaza Comisia Europeana si statele membre ale Uniunii Europene despre masurile luate conform prevederilor alin. (4).

CAPITOLUL III
Cerinte tehnice, clasificare si evaluarea conformitatii

Art. 8. –
(1) Echipamentele sub presiune prevazute la alin. (2)-(5) trebuie sa satisfaca cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1.
(2) Recipientele, cu exceptia celor prevazute la alin. (3), destinate sa contina:
a) gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori si lichide a caror presiune de vaporizare la temperatura maxima admisibila depaseste cu cel putin 0,5 bar presiunea atmosferica si care:
(i) pentru fluidele din grupa 1, au volumul mai mare de 1 litru si produsul PS x V mai mare de 25 bar x litru sau presiunea PS mai mare de 200 bar, se clasifica intr-o categorie de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 3, diagrama 1;
(ii) pentru fluide din grupa 2, au volumul mai mare de 1 litru si produsul PS x V mai mare de 50 bar x litru sau presiunea PS mai mare de 1.000 bar, precum si toate stingatoarele portabile si buteliile pentru echipamentele de respiratie, se clasifica intr-o categorie de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 3, diagrama 2;
b) lichide a caror presiune de vaporizare la temperatura maxima admisibila nu depaseste cu mai mult de 0,5 bar presiunea atmosferica si care:
(i) pentru fluide din grupa 1, au volumul mai mare de 1 litru si produsul PS x V mai mare de 200 bar x litru sau presiunea PS mai mare de 500 bar, se clasifica intr-o categorie de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 3, diagrama 3;
(ii) pentru fluide din grupa 2, au presiunea PS mai mare de 10 bar si produsul PS x V mai mare de 10.000 bar x litru sau presiunea PS mai mare de 1.000 bar, se clasifica intr-o categorie de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 3, diagrama 4.
(3) Echipamentele sub presiune cu arzator sau incalzite in alt mod, unde exista pericol de supraincalzire, destinate pentru producerea aburului ori a apei fierbinti la o temperatura mai mare de 110â–«C si avand un volum mai mare de 2 litri, precum si oalele de gatit sub presiune se clasifica intr-o categorie de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 3, diagrama 5.
(4) Conductele destinate pentru:
a) gaze, gaze lichefiate, gaze dizolvate sub presiune, vapori si acele lichide a caror presiune de vaporizare la temperatura maxima admisibila depaseste cu cel putin 0,5 bar presiunea atmosferica si care:
(i) pentru fluide din grupa 1, DN este mai mare de 25, se clasifica intr-o categorie de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 3, diagrama 6;
(ii) pentru fluide din grupa 2, DN este mai mare de 32 si produsul PS x DN depaseste 1.000 bar, se clasifica intr-o categorie de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 3, diagrama 7;
b) lichide a caror presiune de vaporizare la temperatura maxima admisibila nu depaseste cu mai mult de 0,5 bar presiunea atmosferica si care:
(i) pentru fluide din grupa 1, DN este mai mare de 25 si produsul PS x DN depaseste 2.000 bar, se clasifica intr-o categorie de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 3, diagrama 8;
(ii) pentru fluide din grupa 2, presiunea PS este mai mare de 10 bar, DN mai mare de 200 si produsul PS x DN depaseste 5.000 bar, se clasifica intr-o categorie de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 3, diagrama 9.
(5) Accesoriile de securitate si accesoriile pentru reglarea presiunii destinate echipamentelor prevazute la alin. (2)-(4), incluzand si cazurile in care astfel de echipamente fac parte dintr-un ansamblu functional, se clasifica intr-o categorie de evaluare a conformitatii potrivit anexei nr. 3 pct. 2 si 3.
Art. 9. –
(1) Ansamblurile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. f), care contin cel putin un echipament sub presiune, dintre cele prevazute la art. 8, trebuie sa satisfaca cerintele esentiale de securitate aplicabile, prevazute in anexa nr. 1, in conditiile in care:
a) ansamblurile sunt destinate pentru producerea aburului sau apei fierbinti la o temperatura ce depaseste 110â–«C si care contin cel putin un echipament sub presiune cu arzator sau incalzire in alt mod, la care exista pericol de supraincalzire;
b) ansamblurile, altele decat cele prevazute la lit. a), pe care producatorul intentioneaza sa le introduca pe piata si sa le puna in functiune ca ansambluri.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), ansamblurile destinate pentru producerea apei calde la o temperatura care nu depaseste 110â–«C, care sunt alimentate manual cu combustibil solid si la care produsul PS x V este mai mare de 50 bar x litru, trebuie sa satisfaca cerintele esentiale de securitate prevazute in anexa nr. 1 la pct. 2.10, 2.11, 3.4 si la pct. 5 lit. a) si d).
Art. 10. – Echipamentele sub presiune si/sau ansamblurile care in functionare ating valori mai mici sau egale cu valorile limita prevazute la art. 8 alin. (2)-(4) si, respectiv, cele prevazute la art. 9 trebuie sa fie proiectate si fabricate in conformitate cu practicile ingineresti, pentru a se putea asigura utilizarea acestora in deplina securitate. Echipamentele sub presiune si/sau ansamblurile din aceasta categorie trebuie insotite de instructiuni de utilizare adecvate si trebuie sa fie marcate astfel incat sa poata fi identificat producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia. Astfel de echipamente si/sau ansambluri nu trebuie sa poarte marcajul CE prevazut la art. 18.
Art. 11. – Atunci cand Ministerul Economiei si Comertului considera, din motive grave de securitate, ca:
a) un echipament sub presiune sau o familie de echipamente sub presiune dintre cele prevazute la art. 10 trebuie supusa cerintelor prevazute la art. 8;
b) un ansamblu sau o familie de ansambluri dintre cele prevazute la art. 10 trebuie supusa cerintelor prevazute la art. 9;
c) un echipament sub presiune sau o familie de echipamente sub presiune trebuie clasificata, prin derogare de la cerintele prevazute in anexa nr. 3, in alta categorie, va transmite o solicitare fundamentata Comisiei Europene si va solicita acesteia sa ia masurile necesare.
Art. 12. –
(1) Echipamentele sub presiune prevazute la art. 8 se clasifica in categorii conform prevederilor anexei nr. 3 in functie de cresterea potentialului de pericol.
(2) In scopul realizarii clasificarii prevazute la alin. (1), fluidele se impart in doua grupe, dupa cum urmeaza:
a) grupa 1 cuprinde fluidele periculoase. Un fluid periculos este o substanta sau un preparat chimic definit conform prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001. Din grupa 1 fac parte fluidele definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 451/2001, ca: explozive, la art. 7 lit. a), extrem de inflamabile, la art. 7 lit. c), foarte inflamabile, la art. 7 lit. d), inflamabile, la care temperatura maxima admisibila este mai mare decat punctul de aprindere, la art. 7 lit. e), foarte toxice, la art. 7 lit. f), toxice, la art. 7 lit. g), oxidante, la art. 7 lit. b);
b) grupa 2 cuprinde celelalte fluide care nu sunt prevazute la lit. a).
(3) In cazul in care un recipient se compune din mai multe incinte, acesta se clasifica in categoria cea mai severa care se poate aplica unei incinte, luata individual. Daca intr-o incinta se afla fluide diferite, clasificarea se face in functie de fluidul care impune categoria cea mai severa.
Art. 13. –
(1) Inainte de introducerea pe piata a echipamentelor sub presiune, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie sa supuna fiecare echipament sub presiune unei proceduri de evaluare a conformitatii, prevazuta in anexa nr. 4, in conditiile prezentului articol.
(2) Procedura de evaluare a conformitatii unui echipament sub presiune in vederea aplicarii marcajului de conformitate CE se stabileste in functie de categoria de clasificare a echipamentului prevazut la art. 12.
(3) Procedurile de evaluare a conformitatii, prevazute in anexa nr. 4, care se aplica pentru diferite categorii de echipamente sub presiune, sunt urmatoarele:
a) pentru categoria I modulul A – Controlul intern al productiei;
b) pentru categoria II:
(i) modulul A1 – Controlul intern al productiei cu supravegherea evaluarii finale;
(ii) modulul D1 – Asigurarea calitatii productiei;
(iii) modulul E1 – Asigurarea calitatii produsului;
c) pentru categoria III:
(i) modulul B1 – Examinarea EC a proiectului, impreuna cu modulul D – Asigurarea calitatii productiei;
(ii) modulul B1 – Examinarea EC a proiectului impreuna cu modulul F – Verificarea produsului;
(iii) modulul B – Examinarea EC de tip, impreuna cu modulul E – Asigurarea calitatii produsului;
(iv) modulul B – Examinarea EC de tip, impreuna cu modulul C1 – Conformitatea cu tipul;
(v) modulul H – Asigurarea totala a calitatii;
d) pentru categoria IV:
(i) modulul B – Examinarea EC de tip, impreuna cu modulul D – Asigurarea calitatii productiei;
(ii) modulul B – Examinarea EC de tip, impreuna cu modulul F – Verificarea produsului;
(iii) modulul G – Verificarea EC a unitatii de produs;
(iv) modulul H1 – Asigurarea totala a calitatii suplimentat cu examinarea proiectului si supravegherea speciala a evaluarii finale.
(4) Producatorul trebuie sa aleaga aplicarea unei proceduri de evaluare a conformitatii potrivit categoriei corespunzatoare echipamentului sub presiune. Producatorul poate sa decida sa aplice o procedura corespunzatoare unei categorii mai severe, daca este posibil.
(5) In cadrul procedurilor din modulele de asigurare a calitatii pentru echipamente sub presiune din categoriile III si IV, stabilite conform prevederilor art. 8 alin. (2) lit. a), lit. b) pct. (i) si alin. (3), organismul notificat cu ocazia unor vizite inopinate pe care le efectueaza la producator va preleva un exemplar din echipamentele sub presiune aflate in spatiile de productie sau in depozite pentru a efectua ori pentru a dispune efectuarea evaluarii finale, prevazuta in anexa nr. 1 pct. 3.2.2. In acest scop producatorul trebuie sa informeze organismul notificat cu privire la programul sau de fabricatie. Organismul notificat trebuie sa efectueze cel putin doua vizite in primul an de fabricatie. Frecventa vizitelor ulterioare va fi stabilita de organismul notificat pe baza criteriilor cuprinse in anexa nr. 4 pct. 6.4.4, 7.5.4, 8.4.4, 9.5.4 si 12.4.4 din modulele aplicabile.
(6) In cazul producerii in regim de unicat a recipientelor si echipamentelor din categoria III, stabilite conform prevederilor art. 8 alin. (3), aplicandu-se procedura Asigurarea totala a calitatii conform modulului H, organismul notificat va efectua sau va dispune efectuarea evaluarii finale pentru fiecare unitate de produs, conform prevederilor din anexa nr. 1 pct. 3.2.2. In acest scop producatorul trebuie sa informeze organismul notificat cu privire la programul sau de fabricatie.
(7) Pentru ansamblurile prevazute la art. 9 trebuie aplicata o procedura globala de evaluare a conformitatii, care cuprinde:
a) evaluarea individuala a fiecarui echipament sub presiune, prevazut la art. 8, care intra in componenta ansamblului si care, anterior includerii in ansamblu, nu a fost supus unei proceduri de evaluare a conformitatii si nu i s-a aplicat separat marcajul CE; procedura de evaluare a conformitatii trebuie stabilita in functie de categoria fiecarui echipament sub presiune;
b) evaluarea modului in care sunt montate componentele in ansamblu, conform prevederilor anexei nr. 1 pct. 2.3, 2.8 si 2.9, care va fi determinata de categoria cea mai severa aplicabila echipamentului sub presiune respectiv, alta decat cea aplicabila oricaror accesorii de securitate;
c) evaluarea protectiei ansamblului impotriva depasirii limitei admisibile de functionare conform prevederilor anexei nr. 1 pct. 2.10 si 3.2.3, care va fi efectuata tinandu-se seama de categoria cea mai severa aplicabila echipamentului sub presiune care trebuie protejat.
(8) Prin derogare de la prevederile alin. (1)-(7), in cazuri justificate, organismul de control poate permite introducerea pe piata si punerea in functiune a unor echipamente sub presiune sau ansambluri, la care nu au fost aplicate procedurile prevazute in prezentul articol, pentru a fi utilizate in scopuri experimentale.
(9) Documentele si corespondenta, realizate in legatura cu procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la alin. (1)-(8), se redacteaza sau, dupa caz, se traduc in limba romana.
Art. 14. –
(1) Aprobarea europeana de material, prevazuta la art. 2 alin. (1) lit. n), se acorda la cererea unuia sau mai multor producatori de materiale ori echipamente sub presiune, de catre un organism notificat, dintre cele prevazute la art. 15, desemnat special in acest scop.
(2) Organismul notificat stabileste si efectueaza inspectii si incercari adecvate pentru certificarea conformitatii materialelor cu cerintele corespunzatoare din prezenta hotarare sau dispune efectuarea acestora. In cazul materialelor a caror utilizare a fost recunoscuta ca fiind sigura inaintea datei de 29 noiembrie 1999, organismul notificat va tine seama de datele existente in procesul de certificare a conformitatii.
(3) Inaintea acordarii aprobarii europene de material, organismul notificat va informa Ministerul Economiei si Comertului, statele membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeana si va transmite informatiile relevante cu privire la aceasta. In termen de 3 luni de la primirea informatiei, Ministerul Economiei si Comertului poate sa prezinte acest subiect, in mod argumentat, Comitetului tehnic pentru elaborarea standardelor si reglementarilor tehnice. In acest caz, Comitetul tehnic pentru elaborarea standardelor si reglementarilor tehnice emite un punct de vedere in regim de urgenta. Organismul notificat acorda aprobarea europeana de material, tinand cont, daca este cazul, de punctul de vedere al Comitetului tehnic pentru elaborarea standardelor si reglementarilor tehnice si de comentariile transmise.
(4) Organismul notificat transmite o copie a aprobarii europene de material pentru echipamentele sub presiune catre Ministerul Economiei si Comertului, catre statele membre, catre organismele notificate si catre Comisia Europeana. Comisia Europeana publica si actualizeaza lista aprobarilor europene de material in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(5) Se considera ca materialele utilizate pentru fabricarea echipamentelor sub presiune, care sunt conforme aprobarilor europene de material ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, respecta cerintele esentiale aplicabile prevazute in anexa nr. 1.
(6) Organismul notificat va retrage aprobarea europeana de material acordata daca constata ca aceasta nu ar fi trebuit acordata sau in cazul in care tipul de material este cuprins intr-un standard armonizat.
(7) Organismul notificat comunica imediat Ministerului Economiei si Comertului, statelor membre, celorlalte organisme notificate si Comisiei Europene despre orice retragere a unei aprobari.

CAPITOLUL IV
Organisme pentru evaluarea conformitatii

Art. 15. –
(1) Ministerul Economiei si Comertului desemneaza organismele pentru evaluarea conformitatii, avand in vedere criteriile minime prevazute in anexa nr. 5, pe baza unei metodologii de evaluare care se aproba prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, si care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Organismele care indeplinesc criteriile prevazute in standardele armonizate relevante se presupune ca indeplinesc criteriile prevazute in anexa nr. 5.
(2) Ministerul Economiei si Comertului notifica Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene organismele pe care le-a desemnat conform prevederilor alin. (1) al prezentului articol si sarcinile specifice care le-au fost atribuite, precum si numarul de identificare alocat anterior de Comisia Europeana.
(3) Lista organismelor notificate si numerele lor de identificare, precum si sarcinile specifice pentru care au fost notificate sunt publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(4) In conditiile in care se constata ca un organism notificat nu mai intruneste criteriile minime prevazute in anexa nr. 5, Ministerul Economiei si Comertului retrage notificarea organismului si comunica imediat aceasta decizie Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene.
Art. 16. –
(1) Ministerul Economiei si Comertului desemneaza organizatiile de terta parte pentru efectuarea incercarilor prevazute in anexa nr. 1 pct. 3.1.2 si 3.1.3, avand in vedere criteriile minime prevazute in anexa nr. 5. Organizatiile care indeplinesc criteriile prevazute in standardele armonizate relevante se presupune ca indeplinesc criteriile prevazute in anexa nr. 5.
(2) Ministerul Economiei si Comertului comunica Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene organizatiile de terta parte pe care le-a desemnat conform alin. (1) si sarcinile specifice pentru care au fost desemnate.
(3) Comisia Europeana publica in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lista organizatiilor de terta parte desemnate si sarcinile specifice pentru care au fost desemnate.
(4) In conditiile in care se constata ca o organizatie de terta parte desemnata nu mai intruneste criteriile minime prevazute in anexa nr. 5, Ministerul Economiei si Comertului retrage desemnarea organizatiei respective.
(5) Ministerul Economiei si Comertului comunica imediat decizia prevazuta la alin. (4) Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene.
Art. 17. –
(1) Prin derogare de la prevederile privind sarcinile organismelor notificate, utilizatorii de echipamente sub presiune si ansambluri pot introduce pe piata si pot pune in functiune echipamentele sub presiune si ansamblurile, definite la art. 2, a caror conformitate cu cerintele esentiale a fost evaluata de catre un inspectorat al utilizatorilor desemnat in conformitate cu criteriile prevazute la alin. (7).
(2) Organismul de control nu poate interzice, restrange sau impiedica, din motive legate de riscurile datorate presiunii, introducerea pe piata sau punerea in functiune in conditiile prezentului articol a echipamentelor sub presiune sau a ansamblurilor a caror conformitate a fost evaluata de un inspectorat al utilizatorilor desemnat de un stat membru al Uniunii Europene conform criteriilor prevazute in acest articol.
(3) Echipamentele sub presiune si ansamblurile a caror conformitate a fost evaluata de un inspectorat al utilizatorilor nu vor avea aplicat marcajul CE.
(4) Echipamentele sub presiune si ansamblurile din aceasta categorie se pot utiliza numai in spatiile unde activeaza grupul de firme din care face parte inspectoratul respectiv. Acest grup de firme trebuie sa aplice o politica de securitate comuna referitoare la conditiile tehnice de proiectare, fabricatie, inspectie, intretinere si utilizare a echipamentelor sub presiune si a ansamblurilor.
(5) Inspectoratele utilizatorilor functioneaza, cu atributiile stabilite conform prezentului articol, in exclusivitate pentru grupul de firme din care fac parte.
(6) Inspectoratele utilizatorilor aplica urmatoarele proceduri pentru evaluarea conformitatii prevazute in anexa nr. 4:
a) modulul A1 – Controlul intern al productiei si monitorizarea evaluarii finale;
b) modulul C1 – Conformitatea cu tipul;
c) modulul F – Verificarea produsului; si
d) modulul G – Verificarea EC a unitatii de produs.
(7) Competenta inspectoratelor utilizatorilor este recunoscuta de catre Ministerul Economiei si Comertului, in vederea desemnarii, pe baza unui proces de evaluare, avand in vedere criteriile prevazute in anexa nr. 6. Ministerul Economiei si Comertului va lua masuri corespunzatoare pentru a se asigura ca grupul de firme careia ii apartine inspectoratul aplica cerintele prevazute la alin. (4) teza a doua.
(8) Ministerul Economiei si Comertului va publica si va actualiza periodic in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, lista inspectoratelor utilizatorilor pe care le-a desemnat, aprobata prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, cu specificarea pentru fiecare inspectorat a sarcinilor pentru care a fost desemnat si a spatiilor care satisfac prevederile alin. (4).
(9) Ministerul Economiei si Comertului comunica Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene inspectoratele utilizatorilor desemnate, sarcinile specifice pentru care acestea au fost desemnate si, pentru fiecare inspectorat, lista spatiilor unde activeaza, conform prevederilor alin. (4), grupul de firme din care acesta face parte.
(10) In conditiile in care se constata ca un inspectorat al utilizatorilor nu mai intruneste criteriile prevazute la alin. (7), Ministerul Economiei si Comertului retrage desemnarea acestuia.
(11) Ministerul Economiei si Comertului comunica imediat decizia prevazuta la alin. (10) Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene.

CAPITOLUL V
Marcaje

Art. 18. –
(1) Marcajul CE trebuie sa fie insotit de numarul de identificare al organismului notificat implicat in faza de control al productiei, conform prevederilor art. 15 alin. (2) si (3).
(2) Marcajul CE trebuie aplicat in mod vizibil, usor lizibil si durabil direct pe echipamentele sub presiune prevazute la art. 8 sau pe ansamblurile prevazute la art. 9, care sunt fabricate complet sau care sunt intr-un stadiu de fabricatie care permite evaluarea finala, conform prevederilor anexei nr. 1 pct. 3.2.
(3) Nu este necesara aplicarea marcajului CE individual pe fiecare echipament sub presiune care compune un ansamblu conform prevederilor art. 9. Echipamentele sub presiune individuale care poarta deja marcajul CE continua sa isi pastreze marcajul atunci cand sunt montate intr-un ansamblu.
(4) In cazul in care pentru echipamentul sub presiune sau ansamblu se aplica si alte reglementari ce transpun directive, care acopera alte cerinte si care, de asemenea, prevad aplicarea marcajului CE, acest marcaj indica conformitatea echipamentului sub presiune sau a ansamblului in cauza cu prevederile tuturor reglementarilor aplicabile. In cazul in care una sau mai multe dintre aceste reglementari ii permit producatorului intr-o perioada de tranzitie sa aleaga procedura de aplicat, marcajul CE indica faptul ca echipamentele sub presiune sau ansamblurile corespund numai reglementarilor aplicate de producator. In acest caz, in documentele, notele si instructiunile prevazute de prezenta hotarare se vor indica si directivele mentionate anterior, prin trimitere la numerele de referinta cu care au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(5) Este interzisa aplicarea pe echipamentele sub presiune sau pe ansambluri a marcajelor asemanatoare cu marcajul CE, care pot fi confundate cu acest marcaj. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe echipamentele sub presiune sau pe ansambluri, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE sa nu fie reduse.
Art. 19. –
(1) In cazul in care organismul de control constata ca marcajul a fost aplicat in mod eronat, producatorul sau reprezentantul autorizat al acestuia va fi obligat sa realizeze produsul in conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului CE.
(2) In cazul in care organismul de control constata ca neconformitatea continua, acesta trebuie sa ia toate masurile necesare de limitare sau interzicere a introducerii pe piata ori sa asigure retragerea de pe piata a produsului, in conformitate cu prevederile art. 7.
CAPITOLUL VI
Raspunderi si sanctiuni

Art. 20. –
(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza urmatoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor art. 5, 8, 9, 10 si 14, cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piata, interzicerea utilizarii, a introducerii pe piata si punerii in functiune a produselor neconforme;
b) nerespectarea prevederilor art. 18, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, limitarea, retragerea, interzicerea comercializarii sau interzicerea introducerii pe piata si punerii in functiune a produselor nemarcate sau marcate incorect, pana la eliminarea neconformitatilor;
c) nerespectarea prevederilor din anexa nr. 4 pct. 1.2, 1.4, 3.9, 4.9, 5.3, 6.5, 7.6, 8.5, 9.6, 10.3, 11.4.2 si 12.5 referitoare la detinerea documentatiei si a declaratiei de conformitate, cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializarii, pana la o data stabilita de organismul de control de comun acord cu producatorul sau cu reprezentantul autorizat al acestuia, dupa caz, pentru eliminarea deficientelor.
(2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile si dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul imputernicit din cadrul organismului de control.

CAPITOLUL VII
Supravegherea pietei

Art. 21. – Organismul de control care verifica respectarea prevederilor prezentei hotarari si este responsabil pentru supravegherea pietei este Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – Departamentul supraveghere piata – ISCIR-SP.
Art. 22. –
(1) Orice decizie luata pe baza prezentei hotarari de catre Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat – Departamentul supraveghere piata – ISCIR-SP, din care rezulta sanctiuni si restrictii de introducere pe piata sau punere in functiune a echipamentelor sub presiune si a ansamblurilor, va mentiona:
a) temeiul legal al deciziei, in conditiile prezentei hotarari;
b) caile de atac impotriva deciziei ISCIR-SP;
c) termenele pentru exercitarea cailor de atac; in cazul plangerii la organul de control care a aplicat sanctiunea, se va indica si termenul in care acesta trebuie sa se pronunte.
(2) Decizia prevazuta la alin. (1) este adusa imediat la cunostinta persoanelor interesate si Ministerului Economiei si Comertului.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale

Art. 23. –
(1) Prevederile art. 15 alin. (2) si (4), ale art. 16 alin. (2) si (5) si ale art. 17 alin. (9) si (11) se aplica de la data intrarii in vigoare a Protocolului european privind evaluarea conformitatii si acceptarea produselor industriale – PECA.
(2) Prevederile art. 5 alin. (3), ale art. 7 alin. (3) si (5), ale art. 11 si ale art. 14 alin. (3), (4) si (7) se aplica de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
Art. 24. – Pana la data intrarii in vigoare a PECA pentru domeniul echipamentelor sub presiune sau pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, in cazul in care un astfel de protocol nu va fi incheiat pentru domeniul echipamentelor sub presiune:
a) se admite introducerea pe piata atat a echipamentelor sub presiune si a ansamblurilor cu marcaj CE, cat si a celor cu marcaj national de conformitate CS, denumit in continuare marcaj CS, in conditiile prevazute de prezenta hotarare; elementele de identificare ale marcajului de conformitate CS sunt prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) se interzice, in conditiile prevazute de prezenta hotarare, aplicarea pe echipamente sub presiune si pe ansambluri, concomitent, a marcajului CE si a marcajului CS;
c) prevederile prezentei hotarari referitoare la marcajul CE se aplica si marcajului CS;
d) Ministerul Economiei si Comertului aproba si actualizeaza prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, organismele definite la art. 15 alin. (2) si la art. 16 alin. (2), care realizeaza procedurile de evaluare a conformitatii prevazute la art. 13. Ordinul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
e) organismele aprobate, definite la art. 15 alin. (2), trebuie sa respecte permanent cerintele care a au stat la baza aprobarii; in caz contrar, Ministerul Economiei si Comertului va retrage aceasta aprobare;
f) in situatia in care evaluarea conformitatii echipamentelor sub presiune si ansamblurilor destinate pietei nationale se realizeaza prin utilizarea procedurilor prevazute la art. 13 de catre organismele prevazute la lit. d), producatorul sau reprezentantul sau autorizat, stabilit in Romania, aplica marcajul CS.
Art. 25. –
(1) Responsabilitatile producatorului sau ale reprezentantului sau autorizat, in legatura cu echipamentele sub presiune sau ansamblurile introduse pe piata cu marcaj CS, sunt aceleasi cu cele prevazute de prezenta hotarare pentru echipamentele sub presiune si ansamblurile cu marcaj CE.
(2) Sanctiunile si masurile prevazute la art. 20 se aplica si in cazul echipamentelor sub presiune sau al ansamblurilor introduse pe piata cu marcaj CS.
Art. 26. – De la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana vor fi admise pentru distribuirea contra cost sau gratuita numai echipamentele sub presiune si ansamblurile care poarta marcajul de conformitate CE.
Art. 27. – Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate, prevazute la art. 5 alin. (2), ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se elaboreaza si se aproba prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, se actualizeaza periodic si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 28. – Anexele nr. 1-7*) fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 29. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 622 si nr. 622 bis din 22 august 2002.
Art. 30. – Prezenta hotarare transpune in legislatia nationala Directiva Parlamentului European si a Consiliului 97/23/CE privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune.
___________
*)Anexele nr. 1-7 sunt reproduse in facsimil.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:
–––––
p. Ministrul de stat, ministrul economiei si comertului,
Iulian Iancu,
secretar de stat

Bucuresti, 15 aprilie 2004.
Nr. 584.

ANEXA Nr. 1

CERINTE ESENTIALE DE SECURITATE

OBSERVATII PRELIMINARE
A. Cerintele esentiale de securitate se aplica echipamentelor sub presiune precum si ansamblurilor care prezinta un anumit pericol.
B. Cerintele esentiale de securitate continute in prezenta hotarare sunt obligatorii. Cerintele esentiale se aplica doar daca exista anumite pericole pentru echipamentele sub presiune atunci cand sunt utilizate in conditii care sunt prevazute, in mod rezonabil, de producator.
C. Producatorul are obligatia sa efectueze o analiza de risc in vederea identificarii acelor riscuri care corespund produselor sale din punct de vedere al presiunii, fiind obligat sa proiecteze si sa construiasca produsele avand in vedere aceasta analiza pe care a efectuat-o.
D. Cerintele esentiale trebuie interpretate si aplicate astfel incat la momentul proiectarii si fabricatiei sa se tina seama de nivelul tehnic si de practica curenta precum si de aspectele tehnice si economice pentru asigurarea unui grad ridicat de protectie privind sanatatea si securitatea.

1. GENERALITATI
1.1. Echipamentele sub presiune trebuie proiectate, fabricate si verificate, si, dupa caz, echipate si instalate astfel incat sa fie garantata securitatea acestora atunci cand sunt puse in functiune in conformitate cu instructiunile producatorului, sau in conditii previzibile in mod rezonabil.
1.2. La stabilirea solutiilor cele mai adecvate producatorul trebuie sa aplice urmatoarele principii in ordinea indicata:
a) sa elimine sau sa reduca pericolele, in masura in care este posibil;
b) sa aplice masuri adecvate de protectie pentru pericolele care nu pot fi eliminate;
c) daca este cazul, sa informeze utilizatorul cu privire la pericolele care au ramas si sa indice, daca este necesar, ca utilizatorul sa ia masuri speciale, adecvate pentru reducerea riscurilor la momentul instalarii si/sau utilizarii.
1.3. Daca se cunoaste sau poate fi previzibila in mod clar posibilitatea unei utilizari necorespunzatoare, echipamentele sub presiune trebuie proiectate astfel incat sa fie prevenit un posibil pericol datorat utilizarii necorespunzatoare sau, daca nu este posibil, sa existe un avertisment ca echipamentele sub presiune nu trebuie folosite in acest mod.

2. PROIECTARE
2.1. Generalitati
Echipamentele sub presiune trebuie corespunzator proiectate luand in considerare toti factorii determinanti pentru a se garanta ca echipamentele sunt sigure pe toata durata lor de viata.
La proiectare trebuie utilizati coeficienti de siguranta corespunzatori care sa utilizeze metode clare despre care se stie ca includ marje de securitate adecvate pentru prevenirea tuturor tipurilor de avarii, intr-o maniera coerenta.
2.2. Proiectare pentru o rezistenta adecvata
2.2.1. Echipamentele sub presiune trebuie proiectate pentru incarcari corespunzatoare destinatiei acestora si a altor conditii de functionare previzibile in mod rezonabil.
In mod special, urmatorii factori trebuie luati in considerare:
a) presiunea interna/externa;
b) temperatura mediului ambiant si temperatura de functionare;
c) presiunea statica si masa continutului in conditii de functionare si incercare;
d) incarcari datorate conditiilor de trafic, vant, cutremure;
e) forte si momente de reactiune rezultate din elemente de sustinere, elemente de prindere, conducte, etc.;
f) coroziune si eroziune, oboseala, etc.;
g) descompunerea fluidelor instabile.
Pentru diferite incarcari care pot sa apara trebuie luata in considerare posibilitatea aparitiei lor simultane.
2.2.2. Pentru o rezistenta adecvata, proiectarea trebuie sa se bazeze pe:
a) o metoda de calcul conform prevederilor de la pct. 2.2.3. ca regula generala, si daca este necesar, suplimentata cu o metoda de proiectare experimentala conform prevederilor de la pct. 2.2.4;
sau
b) o metoda de proiectare prin experimentare, fara calcule, conform prevederilor de la pct. 2.2.4, daca produsul intre presiunea maxim admisibila PS si volumul V este mai mic de 6000 bar x litru, sau produsul PS x DN este mai mic de 3000 bar.
2.2.3. Metoda de calcul
a) Incinta sub presiune si alte aspecte legate de incarcare
Pentru echipamentele sub presiune eforturile admisibile trebuie sa fie limitate luand in considerare toate posibilitatile de avarie previzibile in mod rezonabil, in conditii de functionare.
In acest scop se utilizeaza factori de securitate pentru a elimina complet orice nesiguranta care rezulta din fabricatie, din conditii reale de functionare, eforturi, modele de calcul si din proprietatile si comportarea materialelor.
Aceste metode de calcul trebuie sa asigure o marja de siguranta suficienta avand in vedere, dupa caz, cerintele prevazute la pct. 7.
Cerintele enuntate mai sus pot fi indeplinite daca se utilizeaza una din urmatoarele metode, dupa caz, daca este necesar fie ca o completare, fie in combinatie cu alta metoda:
-proiectare conform unor formule,
-proiectare pe baza analizei,
-proiectare pe baza unor metode din mecanica ruperii.
b) Rezistenta
Pentru a stabili rezistenta echipamentului sub presiune in cauza, trebuie efectuate calcule de proiectare adecvate.
In mod special se aplica urmatoarele reguli:
i) presiunile de calcul nu trebuie sa fie mai mici decat presiunile maxim admisibile, si trebuie luate in considerare presiunile statice si dinamice ale fluidului, precum si descompunerea fluidelor instabile. Daca un recipient este impartit in mai multe compartimente cu presiuni diferite, peretele despartitor trebuie proiectat luand in considerare presiunea maxim posibila dintr-un compartiment relativ la presiunea minim posibila din compartimentul invecinat.
ii) temperaturile de calcul trebuie sa tina seama de limitele de siguranta corespunzatoare.
iii) proiectarea trebuie sa tina seama in mod corespunzator de toate combinatiile posibile de temperatura si presiune care pot sa apara in conditii de functionare ale echipamentului rezonabil previzibile.
iv) eforturile maxime si concentratorii de eforturi trebuie mentinuti in limite de siguranta.
v) calculul pentru incinta sub presiune trebuie sa utilizeze valori corespunzator cu proprietatile materialelor, care se bazeaza pe date dovedite, avand in vedere prevederile de la pct. 4. si trebuie sa utilizeze factori de securitate adecvati. Caracteristicile materialelor de care se tine seama, dupa caz, cuprind:
-limita de curgere, 0,2% sau 1% limita de intindere corespunzatoare temperaturii de calcul;
-rezistenta la rupere;
-rezistenta la fluaj, respectiv limita de curgere la fluaj;
-date referitoare la oboseala;
-Modulul Young (modulul de elasticitate);
-capacitatea adecvata de deformare plastica;
-rezilienta;
-rezistenta la rupere.
vi) trebuie aplicati coeficienti de imbinare adecvati cu caracteristicile materialelor care, depind, de exemplu, de tipul controlului nedistructiv, de proprietatile materialelor imbinate si de conditiile de functionare avute in vedere.
vii) proiectarea trebuie sa ia in considerare toate tipurile posibile de uzura, previzibile in mod rezonabil cum sunt coroziunea, fluajul, oboseala, in functie de utilizarea pentru care echipamentul este destinat. In instructiunile de functionare a echipamentului prevazute la pct. 3.4. trebuie acordata o atentie deosebita caracteristicilor speciale de proiectare, care sunt reprezentative pentru durata de viata a echipamentului, ca de exemplu:
-pentru fluaj: numarul de ore de functionare rezultate din proiect la temperaturile specificate;
-pentru oboseala: numarul de cicluri rezultate din proiect la nivelurile de eforturi specificate;
-pentru coroziune: adaosul de coroziune stabilit prin proiect.
c) Stabilitate
Atunci cand grosimea calculata nu permite o stabilitate structurala adecvata, trebuie luate masuri necesare pentru remedierea situatiei avand in vedere pericolele din timpul transportului si manipularii.
2.2.4. Metode de proiectare experimentale
Proiectul unui echipament sub presiune poate fi validat, total sau partial, utilizand un program de incercari care se efectueaza pe un exemplar reprezentativ al echipamentului sub presiune sau al categoriei de echipamente.
Programul de incercari trebuie definit in mod clar inaintea efectuarii incercarilor si aprobat de un organism notificat responsabil pentru modulul de evaluare a proiectarii, daca exista un astfel de organism.
Programul de incercari trebuie sa cuprinda conditiile de incercare, precum si criteriile de acceptare si de respingere. Valorile actuale ale dimensiunilor esentiale si caracteristicile materialelor utilizate pentru echipamentul sub presiune se masoara inaintea efectuarii incercarilor.
In timpul incercarilor trebuie sa poata fi observate toate zonele critice ale echipamentului sub presiune cu ajutorul unor instrumente adecvate, care sa permita masurarea, cu precizia necesara, a deformarilor si tensiunilor.
Programul de incercari trebuie sa cuprinda urmatoarele:
(a) O incercare de rezistenta la presiune, prin care se verifica faptul ca la o presiune cu o limita de siguranta stabilita functie de presiunea maxima admisibila, echipamentul nu prezinta scurgeri sau deformatii semnificative care depasesc o valoare limita stabilita.
Presiunea de incercare trebuie stabilita tinand seama de diferenta dintre valorile marimilor geometrice si ale caracteristicilor de material masurate in conditii de incercare si valorile utilizate la proiectare; de asemenea, trebuie sa se tina seama de diferentele dintre temperaturile de incercare si temperaturile de proiectare.
(b) acolo unde exista pericol de fluaj sau de oboseala, incercari adecvate stabilite functie de conditiile de functionare a echipamentului, ca de exemplu, durata de mentinere la temperaturile specificate, numarul de cicluri la nivelele de eforturi specificate etc.
(c) atunci cand este necesar, incercari suplimentare privind alti factori conform prevederilor de la pct. 2.2.1, cum ar fi coroziunea, deteriorari din exterior.
2.3. Masuri privind asigurarea manipularii si functionarii in conditii de securitate
Modul de functionare indicat pentru echipamentele sub presiune trebuie sa excluda orice risc previzibil in mod rezonabil, in functionarea echipamentelor. Acolo unde este cazul, trebuie acordata o atentie deosebita urmatoarelor:
-dispozitive de inchidere si deschidere;
-descarcari periculoase ale ventilelor de suprapresiune;
-dispozitive de prevenire a accesului fizic atunci cand exista suprapresiune sau vid;
-temperatura suprafetei avand in vedere utilizarea pentru care echipamentul este destinat;
-descompunerea fluidelor instabile.
In mod special, echipamentele sub presiune prevazute cu usa de acces trebuie echipate cu un dispozitiv cu actionare automata sau manuala, prin care se garanteaza utilizatorului ca deschiderea se face fara pericol. Suplimentar, atunci cand deschiderea se poate face rapid, echipamentul sub presiune trebuie prevazut cu un dispozitiv care sa previna deschiderea in orice situatie in care presiunea si temperatura fluidului constituie un pericol.
2.4. Mijloace de examinare
(a) Echipamentele sub presiune trebuie proiectate si fabricate astfel incat sa poata fi efectuate toate examinarile necesare pentru a se garanta securitatea;
(b) Atunci cand este necesar sa se asigure securitatea permanenta a echipamentelor sub presiune, trebuie sa fie disponibile mijloace pentru examinarea interioara a acestora, cum sunt gurile de vizitare care sa permita accesul fizic in interiorul echipamentelor sub presiune, astfel incat sa se poata efectua examinari corespunzatoare in conditii sigure si ergonomice.
(c) Se pot utiliza si alte mijloace pentru garantarea securitatii echipamentului sub presiune in cazurile in care:
-echipamentul sub presiune are dimensiuni prea reduse pentru a permite accesul fizic in interior, sau
-deschiderea echipamentului sub presiune are o influenta negativa asupra interiorului, sau
-substanta continuta in interior nu s-a dovedit a fi daunatoare pentru materialul din care este fabricat echipamentul sub presiune si nici nu sunt previzibile in mod rezonabil alte procese interne de degradare.
2.5. Mijloace de golire si aerisire
Atunci cand este necesar, trebuie prevazute mijloace corespunzatoare pentru golirea si aerisirea echipamentelor sub presiune:
-pentru prevenirea efectelor daunatoare, cum ar fi lovitura de berbec, implozii datorate vidului, coroziune si reactii chimice necontrolate; trebuie luate in considerare toate fazele de functionare si incercare, in special proba de presiune;
-pentru a permite curatarea, inspectia si intretinerea fara pericol.
2.6. Coroziunea sau alta forma de degradare chimica
Atunci cand este necesar, trebuie prevazute adaosuri sau protectii impotriva coroziunii sau a altor forme de degradare chimica, luand in considerare conditiile de utilizare avute in vedere si previzibile in mod rezonabil.
2.7. Uzura
Acolo unde pot sa apara conditii severe de eroziune sau abraziune trebuie luate masuri adecvate pentru:
-a diminua aceste efecte printr-o proiectare adecvata, de exemplu prin grosime suplimentara a peretelui sau prin utilizarea de captusiri sau materiale de protectie;
-a permite inlocuirea celor mai afectate parti;
-a atrage atentia in instructiunile de functionare prevazute la pct. 3.4. asupra acelor masuri care sunt necesare unei functionari continue si sigure.
2.8. Ansambluri
Ansamblurile trebuie proiectate astfel incat:
-componentele care se asambleaza impreuna sa fie adecvate si sigure pentru rolul functional;
-toate componentele sa fie corect integrate si asamblate intr-un mod adecvat.
2.9. Prevederi pentru umplere si golire
Echipamentele sub presiune trebuie proiectate si prevazute cu accesorii, sau trebuie sa existe instructiuni pentru montarea acestora, astfel incat sa se asigure umplerea si golirea in conditii de securitate; in acest sens trebuie sa se tina seama de urmatoarele pericole:
a) la umplere:
-supraumplerea sau suprapresiunea avand in vedere in special raportul de umplere si presiunea vaporilor la temperatura de referinta;
-instabilitatea echipamentului sub presiune;
b) la golire: eliberarea necontrolata a fluidului sub presiune;
c) la umplere sau golire: cuplarea si decuplarea nesigure.
2.10. Protectie impotriva depasirii limitelor admisibile ale echipamentului sub presiune
In cazurile in care, in conditii previzibile in mod rezonabil limitele admisibile ar putea fi depasite, echipamentele sub presiune trebuie dotate cu dispozitive de securitate adecvate sau trebuie sa existe instructiuni pentru montarea acestora, cu accesorii de protectie adecvate, daca echipamentul nu este protejat de alte dispozitive de protectie din cadrul unui ansamblu.
In functie de caracteristicile specifice ale echipamentului sub presiune sau ansamblului se alege dispozitivul adecvat sau combinatii de astfel de dispozitive adecvate.
Dispozitivele de protectie, respectiv combinatii ale acestora, cuprind:
a) accesorii de securitate conform art. 2, alin. (1) lit. d);
b) dupa caz, dispozitive de supraveghere adecvate, cum ar fi indicatoare si/sau alarme, care permit sa fie luate masuri adecvate fie automat, fie manual, pentru a mentine echipamentele sub presiune in limitele admisibile.
2.11. Accesorii de securitate
2.11.1. Accesoriile de securitate trebuie:
-sa fie proiectate si construite astfel incat sa fie adecvate si sigure pentru rolul functional si dupa caz, sa fie respectate cerintele de intretinere si incercare a dispozitivelor;
-sa nu indeplineasca alte functii, cu exceptia cazului in care functia lor de securitate nu poate fi afectata de aceste alte functii;
-sa corespunda unor principii de proiectare adecvate pentru a se obtine o protectie adecvata si sigura. Aceste principii cuprind in special modurile de oprire in conditii de siguranta la avarie, redundanta, diversitate si auto-diagnosticare.
2.11.2. Dispozitive pentru limitarea presiunii
Dispozitivele pentru limitarea presiunii trebuie proiectate astfel incat presiunea sa nu poata depasi in permanenta presiunea maxim admisibila PS; totusi este permisa o depasire de moment a presiunii, in conformitate cu prevederile de la pct. 7.3, acolo unde este cazul.
2.11.3. Dispozitive de supraveghere a temperaturii
Dispozitivele de supraveghere a temperaturii trebuie sa aiba un timp de reactie adecvat, din motive de securitate, corespunzator functiei de masurare.
2.12. Incendiu extern
Atunci cand este necesar, echipamentele sub presiune trebuie proiectate si dupa caz echipate, cu accesorii adecvate, sau trebuie sa existe instructiuni pentru montarea acestora, astfel incat in eventualitatea unui incendiu extern sa poata fi limitate pagubele, avand in vedere in special utilizarea pentru care echipamentul este destinat.

3. FABRICATIA 
3.1. Proceduri de fabricatie
Producatorul trebuie sa asigure realizarea in mod competent a prevederilor din faza de proiectare, aplicand tehnici adecvate si proceduri corespunzatoare mai ales in ceea ce priveste urmatoarele aspecte:
3.1.1. Pregatirea partilor componente
Pregatirea partilor componente, cum sunt prelucrarea marginilor pentru sudare si formarea, nu trebuie sa conduca la aparitia defectelor, fisurilor sau modificarea caracteristicilor mecanice, care ar putea afecta securitatea echipamentelor sub presiune.
3.1.2. Imbinari nedemontabile
Imbinarile nedemontabile si zonele adiacente acestora nu trebuie sa prezinte defecte de suprafata sau interne care ar afecta securitatea echipamentelor sub presiune.