Ghid Fochist

Ocupatia de fochist se refera la totalitatea competentelor tehnice si organizatorice care permit exploatarea in conditii de securitate a cazanelor si implica cunostinte si abilitati deosebite privind operarea si supravegherea functionarii cazanelor de abur,apa fierbinte,apa calda si abur de joasa presiune precum si a suprainacalzitoarelor si economizoarelor independente,denumite in continuare „cazane”.

Fochistul este o persoana instruita si autorizata sa opereze,sa supravegheze cazanele si sa intervina cu promptitudine,prin actiuni specifice si in limitele de competenta,asupra cauzelor care pot produce functionarea anormala sau avarii ale cazanului.

Acest lucru presupune o activitate complexa,care depinde de foarte multi factori cum sunt: tipul cazanului, si a instalatiilor auxiliare,diversitatea operatiilor care trebuie sa le dobandeasca profesionalismul in activitate,aplicarea normelor de protectia a muncii,PSI si a prescriptiilor tehnice ISCIR,protectia mediului inconjurator,etc.

Autorizarea fochistilor clasa A

Se face in conformitate cu prevederile Prescriptiei Tehnice CR8-2009, colectia ISCIR.
Fochistii clasa A deservesc si supravegheaza operativ în functionare cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraîncalzitoare si economizoare independente, conform prevederilor prescriptiei tehnice C1-2010 col. ISCIR.

Persoanele care au absolvit anterior un program de formare profesionala trebuie sa depuna la organizatorul examenului urmatoarele documentele:
– copia actului de identitate;
– fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de ……………….” sau un document echivalent emis de autoritatea competenta în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European;
– o fotografie color marimea ¾ cm;
– copia certificatului de absolvire/calificare.

Absolventii cursurilor universitare tehnice de lunga sau de scurta durata trebuie sa depuna la organizatorul examenului urmatoarele documentele:
– copia actului de identitate;
– fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de ……………….” sau un document echivalent emis de autoritatea competenta în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European;
– o fotografie color marimea ¾ cm;
– copia diplomei de studii;
– adeverinta de practica efectuata cu cel mult 12 luni înainte de depunerea documentelor.

Persoanele care sunt cetateni ai statelor membre trebuie sa depuna la organizatorul examenului urmatoarele documentele:
– copia actului de identitate;
– fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de ……………….” sau un document echivalent emis de autoritatea competenta în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European;
– o fotografie color marimea ¾ cm;
– documentul care atesta recunoasterea diplomei/calificarii profesionale eliberat de autoritatea nationala competenta.

Autorizarea fochistilor clasa B

Se face in conformitate cu prevederile Prescriptiei Tehnice CR8-2009, colectia ISCIR.

Fochistii clasa B sunt fochistii care deservesc si supravegheaza operativ în functionare cazane de abur din categoria E, conform prevederilor prescriptiei tehnice C1-2010, col. ISCIR.
Fochistii care deservesc cazane din categoria E cu rezistenta electrica nu necesita autorizare ISCIR. Acestia trebuie instruiti si examinati anual de catre operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului.

Persoanele care au absolvit anterior un program de formare profesionala trebuie sa depuna la organizatorul examenului urmatoarele documentele:
– copia actului de identitate;
– fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de ……………….” sau un document echivalent emis de autoritatea competenta în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European;
– o fotografie color marimea ¾ cm;
– copia certificatului de absolvire/calificare.

Absolventii cursurilor universitare tehnice de lunga sau de scurta durata trebuie sa depuna la organizatorul examenului urmatoarele documentele:
– copia actului de identitate;
– fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de ……………….” sau un document echivalent emis de autoritatea competenta în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European;
– o fotografie color marimea ¾ cm;
– copia diplomei de studii;
– adeverinta de practica efectuata cu cel mult 12 luni înainte de depunerea documentelor.

Persoanele care sunt cetateni ai statelor membre trebuie sa depuna la organizatorul examenului urmatoarele documentele:
– copia actului de identitate;
– fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de ……………….” sau un document echivalent emis de autoritatea competenta în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European;
– o fotografie color marimea ¾ cm;
– documentul care atesta recunoasterea diplomei/calificarii profesionale eliberat de autoritatea nationala competenta.

Autorizarea fochistilor clasa C

Se face in conformitate cu prevederile Prescriptiei Tehnice CR8-2009, colectia ISCIR.

Fochistii clasa C sunt fochistii care deservesc si supravegheaza operativ în functionare cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune, conform prevederilor prescriptiei tehnice C 9-2010, col. ISCIR.

Persoanele care au absolvit anterior un program de formare profesionala trebuie sa depuna la organizatorul examenului urmatoarele documentele:
– copia actului de identitate;
– fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de ……………….” sau un document echivalent emis de autoritatea competenta în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European;
– o fotografie color marimea ¾ cm;
– copia certificatului de absolvire/calificare.

Absolventii cursurilor universitare tehnice de lunga sau de scurta durata trebuie sa depuna la organizatorul examenului urmatoarele documentele:
– copia actului de identitate;
– fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de ……………….” sau un document echivalent emis de autoritatea competenta în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European;
– o fotografie color marimea ¾ cm;
– copia diplomei de studii;
– adeverinta de practica efectuata cu cel mult 12 luni înainte de depunerea documentelor.

Persoanele care sunt cetateni ai statelor membre trebuie sa depuna la organizatorul examenului urmatoarele documentele:
– copia actului de identitate;
– fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de ……………….” sau un document echivalent emis de autoritatea competenta în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European;
– o fotografie color marimea ¾ cm;
– documentul care atesta recunoasterea diplomei/calificarii profesionale eliberat de autoritatea nationala competenta.

Autorizarea fochistilor clasa D

Se face in conformitate cu prevederile Prescriptiei Tehnice CR8-2009, colectia ISCIR.

Fochistii clasa D sunt fochistii care deservesc si supravegheaza operativ în functionare cazanele de abur si cazanele de apa fierbinte a caror functionare este în totalitate comandata de un sistem de calcul integrat (cazane conduse de calculator), conform prevederilor prescriptiei tehnice C 1-2010-col. ISCIR.

Persoanele care au absolvit anterior un program de formare profesionala trebuie sa depuna la organizatorul examenului urmatoarele documentele:
– copia actului de identitate;
– fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de ……………….” sau un document echivalent emis de autoritatea competenta în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European;
– o fotografie color marimea ¾ cm;
– copia certificatului de absolvire/calificare.

Absolventii cursurilor universitare tehnice de lunga sau de scurta durata trebuie sa depuna la organizatorul examenului urmatoarele documentele:
– copia actului de identitate;
– fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de ……………….” sau un document echivalent emis de autoritatea competenta în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European;
– o fotografie color marimea ¾ cm;
– copia diplomei de studii;
– adeverinta de practica efectuata cu cel mult 12 luni înainte de depunerea documentelor.

Persoanele care sunt cetateni ai statelor membre trebuie sa depuna la organizatorul examenului urmatoarele documentele:
– copia actului de identitate;
– fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de ……………….” sau un document echivalent emis de autoritatea competenta în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European;
– o fotografie color marimea ¾ cm;
– documentul care atesta recunoasterea diplomei/calificarii profesionale eliberat de autoritatea nationala competenta

 

Visa Anuala

In conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice CR8-2009, art. 17, alin (2), “valabilitatea autorizatiei se confirma anual, prin vizarea talonului pentru vize anuale de catre operatorul RSVTI al detinatorului/utilizatorului.”

 

În vederea avizarii anuale, detinatorul autorizatiei trebuie sa sustina un examen în prezenta unei comisii din care sa faca parte, în mod obligatoriu, operatorul RSVTI.

Examenul va consta într-o proba teoretica si o proba practica ce au ca scop verificarea cunostintelor si deprinderilor practice necesare pentru deservirea instalatiilor/echipamentelor (pentru care se solicita prelungirea valabilitatii autorizatiei).

Va reamintim ca, în conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice CR8-2009, art. 78 alin (1), respectiv art. 78 alin (2), detinatorii de autorizatii cu o vechime mai mare de 4 ani, respectiv cu o vechime de cel mult 4 ani, au obligatia obtinerii talonului pentru vize anuale care însoteste autorizatia în conditiile prevazute la capitolul IV, sectiunea a 3-a din prescriptia tehnica CR8-2009, în maxim 3 ani, respectiv în maxim 4 ani  de la aprobarea prescriptiei tehnice CR8-2009.