Ordinul nr.130/2011-pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu
supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator
RSVTI