Ghid Cazane apa calda

In aceste ghid vom aborda cateva aspecte despre autorizarea de functionarea si verificarea tehnica in utilizare/repararea  unui cazan de apa calda cu P>400 kw.

 1. Autorizarea de Functionare

Pentru a putea autoriza de functionare un cazan de apa calda,detinatorul va depune la CNCIR comanda de verificare tehnica (www,cncir.com.ro) insotita de o documentatie tehnica compusa din :

 • Documentatia tehnica de instalare a cazanului care trebuie sa contina  :schema termomecanica avizata RADTI,fisa centralei termice  avizate RADTI si instructiuni de exploatare a centralei termice avizate RADTI conform art 12 aliniatul 2.In cazul centralelor termice automatizate se anexeaza si documentatia tehnica de automatizare avizata RADTA.
 • Documentatia tehnica de insotire a cazanului;
 • Buletinele de verificare/reglare a supapelor de siguranta cu valabilitate 1 an la data inspectiei;
 • Copii ale autorizatiilor personalului autorizat(fochist)
 • Documentul,care atesta efectuarea cu rezultate corespunzatoare a pregatirii suprafetelor interioare (pasivizare) daca se specifica acet lucru in documentatia tehnica a cazanului;
 • Declaratia pentru activitatea de instalare conform model anexa 1 din PTC9-2010;
 • La cazanele care au mai functionat se ataseaza in plus si :
 • Declaratia pe propie raspundere in care se mentioneaza ultimul loc de functionare

-Raportul tehnic intocmit de persoane juridice autorizat ISCIR la cazanele care au depasita durata de viata sau durata remanenta de functionare prevazuta in H.G.  2139/2004 actualizata in 2008  (in acest caz este intre  8-30 ani).

OBS: Se intalnesc cazuri in care proiectantul in proiectul de instalare a trecut la modul de supraveghere nepermanent fel de fel de bazaconii (ex:3,8,12 ore).

Conform PT C9-2010 exista doar doua moduri de supraveghere nepermanenta  si anume Sp1-24 h si Sp1-72 de ore.

Regimul de supraveghere permanenta este obligatoriu indiferent de automatizarea cazanului la P>1000 kw .In ceea ce priveste regimul de supraveghere nepermanent acesta se poate aplica in acceasi incapere a CTcu  max. 3 cazane cu puteri de 1000 kw fiecare.

Dupa depunerea documentatiei de mai sus la CNCIR ,urmeaza verificare tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de functionare si acordarea scadentei care la cazane noi este de max.4 ani.

Verificare tehnica se compune din revizia interna,incercarea de presiune hidraulica (doar , daca a trecut mai mult de 1 an de la data fabricatiei),verificarea reglarii supapelor de  siguranta

,incercarea la cald cfr art 28 din PT C9-2010 si verificarea existentei registrului de supraveghere.

 • Verificarea Tehnica in Utilizare:

Aceasta se efectueaza la scadenta de verificare a cazanului si consta in revizii interne,incercarea de presiune hidraulica,incercarea la cald a cazanului,verificarea reglarii supapelor de siguranta.

OBS: Pentru a putea efectua IP (incercarea de presiune hidraulica) cazanul trebuie blindat si separat de alte echipamente din CT ,usa cazanului lasata deschisa pentru a putea viziona partea de fum(tevi si focar).Ridicarea la presiune de proba hidraulica  inscrisa pe placa de timbru sau documentatia de insotire a cazanului se face cu pompa hidraulica manuala sau electrica timp de t=10 min,doar in prezenta inspectorului de la CNCIR.Unii inteleg gresit aceasta incercare si ridica de capul lor la valoarea de proba supasolicitand cazanul inutil.Operatorul RSVTI face doar o proba de casa la pmax constructive al cazanului inscrisa pe placa de timbru.

Multi operatori RSVTI nu cunosc faptul ca , IP se face obligatoriu la fiecare scadenta de verificare in utlizare care se afla la cap Concluzii din raportul de inspectii al CNCIR.

 • Repararea Cazanelor:

Conform PT C9-2010 se considera reparatie  si se verifica de catre  CNCIR  in  urmatoarele cazuri:

– înlocuirea de virole, de funduri, de tamburi, de plăci tubulare, a fasciculului de tevi, a tubului focar sau a altor elemente sub presiune care se pot executa separat si asambla la instalatie;

– repararea prin încărcare cu sudură a elementelor sub presiune care prezintă coroziuni sau eroziuni;
–  remedierea prin sudare a fisurilor sau crăpăturilor din elementele sub presiune;
– executarea la elementele sub presiune a unor suduri noi si refacerea sau remedierea celor existente;
– remedierea zonelor de unde au fost prelevate probe;
–  înlocuirea tevilor de fum;
– înlocuirea armăturilor de sigurantă cu alte tipodimensiuni care diferă de cele prevăzute în documentatia tehnică de însotire a cazanului;
h) curătarea chimică a suprafetelor interioare de schimb de căldură.

Repararea cazanului se va face doar in baza unei documentatii preliminare de reparatie  avizata RADTP intocmita de firme autorizate ISCIR in acest sens .

Este interzisa inceperea reparatiei fara procesul verbal de acceptare a inceperii lucrarilor de reparatii intocmit de catre ISCIR.

Conform Ordinului 130/2011,  art 39 M#3 ,punct P^2 operatorul RSVTI trebuie să întocmească procesul-verbal de introducere în reparare a instalaţiilor/echipamentelor prevăzute în anexa nr. 10 la cazane de apa calda si abur joasa presiune cu urmatorii parametrii tehnici :P= 6000 KW si Q=2 t/h

Finalizarea reparatiei se face in baza documentatiei finale de reparative si se face cu  proces verbal de incheiere a lucrarilor de reparatie de catre op. RSVTI care intocmeste si process verbal.

Dupa reparatie se va efectua VTU dupa reparatie cu CNCIR dupa ce reparatorul si sau detinatorul va depune comnada de verificare tehnica dupa reparatie impreuna cu documentatia finala de reparatiie avizata RADTP.

Se vor efectua de catre CNCIR urmatoarele verificari tehnice:

-verificarea documentatiei tehnice;

-revizia interna care consta in verificare interioara si exterioara(NU revizie exterioara cum am mai vazut,aia se face exclusiv de catre ISCIR cand se doreste decalarea termenului scadent la VTU cu max 1 an);

-Incercarea de presiune hidraulica;

-verificarea supapelor de siguranta,sa existe BVR de verificare/reglare cu valabilitate max 1 an la data inspectiei;

-Incercarea la cald ,sa existe raport de verificari,incercari si probe conform model anexa 2 din PTC11-2010 insotita de declaratia de conformitate conform model anexa 1 din PT C11-2010 cu valabilitate de 30 de zile la data inspectiei;

Acordarea urmatoarei scadente la VTU.

NOTA: In cazul cazanelor din fonta daca se sparg elementii de fonta,acestia se inlocuiesc si nu se considera reparatie (nu se intervine cu sudura).Incercarea de presiune se va face dupa inlocuire de catre op RSVTI la pmax constructiva a cazanului,nu cum se practica in piata de catre unii op RSVTI care fac incercarea de presiune hidraulica la 1,5Xpmax,asta se va executa doar in prezenta inspectorului CNCIR.