Ghid Cazane abur si apa fierbinte

In aceste ghid vom aborda cateva aspecte despre autorizarea de functionarea si verificarea tehnica in utilizare/repararea  unui cazan de abur si apa fierbinte

 1. AUTORIZAREA DE FUNCTIONARE:

Pentru a putea autoriza de functionare un cazan de abur/apa fierbinte  ,detinatorul va depune la CNCIR comanda de verificare tehnica (www,cncir.com.ro) insotita de o documentatie tehnica compusa din :

 • Avizul Obligatoriu de instalare eliberat de catre ISCIR conform art 75 din PTC1-2010(in copie);
 • Documentatia tehnica de insotire a cazanului;
 • caracteristicile de proiectare reprezentative pentru durata de viaţă a cazanului, după caz;
 • declaraţia prevăzută la art. 13 alin. (2) din PTC1-2010;
 • Buletinele de verificare/reglare a supapelor de siguranta cu valabilitate 1 an la data inspectiei;
 • documentul de atestare a rezultatelor corespunzătoare obţinute la operaţia de pregătire a suprafeţelor interioare, dacă această operaţie a fost prevăzută şi efectuată la producător(pasivizare);
 • Copii ale autorizatiilor personalului autorizat(fochist) si RSVTI
 • Documentul,care atesta efectuarea cu rezultate corespunzatoare a pregatirii suprafetelor interioare (pasivizare) daca se specifica acet lucru in documentatia tehnica a cazanului;
 • Declaratia pentru activitatea de instalare conform model anexa 1 din PTC1-2010;
 • La cazanele  vechi si care au mai functionat se ataseaza in plus si :

documente privind rezultatele verificărilor efectuate în timpul utilizării, pentru cazane vechi (cartea cazanului);
– documentaţia tehnică reconstituită prevăzută la art. 69 alin. (2), dacă nu există documentaţia prevăzută la alin. (1) lit. c); documentaţia tehnică reconstituită trebuie să corespundă cerinţelor care au reglementat construirea cazanului;
c) declaraţia pe propria răspundere a deţinătorului/utilizatorului în care să se menţioneze ultimul loc de funcţionare;
d) raportul tehnic întocmit de persoana juridică autorizatăpentru verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări cu caracter tehnic.prevazuta in H.G.  2139/2004 actualizata in 2008  (in acest caz este intre  8-30 ani).

OBS: Se intalnesc cazuri in care proiectantul in proiectul de instalare a trecut la modul de supraveghere nepermanent fel de fel de bazaconii (ex:3,8,12 ore).

Conform PT C1-2010 exista doar doua moduri de supraveghere nepermanenta  si anume S1-Sp1-24 h si S1-Sp1-72 de ore.

In ceea ce priveste regimul de supraveghere nepermanent  S1 acesta se poate aplica conform PT C1-2010 la cazane de abur  cu debite max  de 10 t/h sip max=16 bar respectiv cazane de apa fierbinte cu Q=5gcal/h

Conform PT C1 -2010, art. 102 intr-o centrală termică pot funcţiona simultan maxim 3 cazane în regim de
supraveghere nepermanentă.

Dupa depunerea documentatiei de mai sus la CNCIR ,urmeaza verificare tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de functionare si acordarea scadentei care la cazane noi este de max.4 ani la revizia interna si max 8 ani la IP.

Verificare tehnica efectuata de catre CNCIR se compune din:

–  verificarea documentatiei tehnice,

-verificarea conditiilor de instalare din A.O.I.,

-verificarea conditiilor privind regimul chimic

– revizia interna,

-incercarea de presiune hidraulica (doar , daca a trecut mai mult de 1 an de la data fabricatiei),

 • verificarea reglarii supapelor de  siguranta si existenta buletinelor de verificare/reglare emise de catre o firma autoizata ISCIR;
 • incercarea la cald si existenta raportul de verificari,incercari si probe cfr. PT C1-2010;
 • verificarea starii suprafetelor interioare conform art 91 din PT C1-2010;
 •  verificarea registrului de supraveghere;
 • Verificarea tehnica in utilizare

Aceasta se efectueaza la scadenta de verificare a cazanului si consta in revizii interne(cazanul se va lasa deschis atat pe partea de fum cat si de apa pentru a verifica depunerile-partea de apa),incercarea de presiune hidraulica,incercarea la cald a cazanului ,verificarea reglarii supapelor de siguranta.

OBS: Pentru a putea efectua IP (incercarea de presiune hidraulica) cazanul trebuie blindat si separat de alte echipamente din CT ,usa cazanului lasata deschisa  pentru a putea viziona partea de fum(tevi si focar)

Ridicarea la presiune de proba hidraulica  inscrisa pe placa de timbru sau documentatia tehnica de insotire a cazanului se face cu pompa hidraulica manuala sau electrica timp de t=10 min,doar in prezenta inspectorului de la CNCIR.Unii inteleg gresit aceasta incercare si ridica de capul lor la valoarea de proba supasolicitand cazanul inutil putand sa il avarieze .Operatorul RSVTI/ detinatorul /utilizatorul face doar o proba de casa la pmax constructiv al cazanului inscrisa pe placa de timbru.

Multi operatori rsvti nu cunosc faptul ca , IP se face obligatoriu la fiecare scadenta de verificare in utlizare care se afla la cap Concluzii din raportul de inspectii al CNCIR.

Unii detinatori sau operatori RSVTI la scadenta de exemplu au prin concluziile raportului de inspectie anterior obligatia de a efectua inainte de scadenta ,verificari tehnice in vederea stabilirii duratei remanente de fucntionare conform H.G. 2139/2004 actualizata si modificata in 2008 ,trebuie sa cunoasca ca  PT C 1 -2010 col ISCIRn le interzice conform art.179 sa efectueaza verificari tehnice in utilizare si au obligatia sa il opreasca prin process verbal de constatatre tehnica cfr legii 64/2008 actualizata si modificata.

Conform PT C1-2010 col ISCIR daca cazanul de abur/apa fierbinte  se muta de pe pozitia lui intr-o alta pozitie,detinatorul va face expertiza tehnica obligatoriu si isi va scoate un nou A.O.I de la ISCIR.

 • Repararea cazanelor:

Conform PT C1-2010 se considera reparatie  si se verifica de catre  CNCIR  in  urmatoarele cazuri:

 1. înlocuirea de virole, de funduri, de tamburi, de plăci tubulare, a fasciculului de ţevi, a pereţilor membrană, a economizoarelor, a supraîncălzitoarelor, a distribuitoarelor, a colectoarelor, a camerelor secţionale, a tubului focar, a elementelor de conductă sau a altor
  elemente sub presiune care se pot executa separat şi asambla la instalaţie;
  b) repararea prin încărcare cu sudură a elementelor sub presiune care prezintă coroziuni sau eroziuni, şi placarea suprafeţelor elementelor cazanelor;
  c) remedierea prin sudare a fisurilor sau crăpăturilor din elementele sub presiune;
  d) executarea la elementele sub presiune a unor suduri noi şi refacerea sau remedierea celor existente;
  e) remedierea zonelor de unde au fost prelevate probe;
  f) înlocuirea ţevilor de fum, a ţevilor fierbătoare sau de ecran, a ţevilor de supraîncălzitor sau economizor, a ţevilor schimbătoare d e căldură, a ţevilor de apă -abur din limitele cazanului, a ţevilor din componenţa pereţilor membrană , a serpentinelor suprafeţelor de
  schimb de căldură de la cazane;
  g) înlocuirea armăturilor de siguranţă cu alte tipodimensiuni care diferă de cele prevăzute în documentaţia tehnică de însoţire a cazanului;
  h) înlocuirea niturilor de la cazane;
  i) curăţarea chimică a suprafeţelor interioare de schimb de căldură.

Repararea cazanului se va face doar in baza unei documentatii preliminare de reparatie  avizata RADTP intocmita de firme autorizate ISCIR in acest sens .

Este interzisa inceperea reparatiei fara procesul verbal de acceptare a inceperii lucrarilor de reparatii intocmit de catre ISCIR.

Conform Ordinului 130/2011,  art 39 M#3 ,punct P^2 operatorul RSVTI trebuie să întocmească procesul-verbal de introducere în reparare a instalaţiilor/echipamentelor prevăzute în anexa nr. 10 la cazane de  abur si apa fierbinte cu urmatorii parametrii tehnici :Q=10t/h,pmax=16 bar,tmax=250 C si D=5 Gcal/h

in baza documentatiei finale de reparatie si se face cu  proces verbal de incheiere a lucrarilor de reparatie de catre op. RSVTI .

Dupa reparatie se va efectua VTU dupa reparatie de catre CNCIR dupa ce reparatorul si sau detinatorul va depune comanda de verificare tehnica dupa reparatie impreuna cu documentatia finala de reparatiie avizata RADTP.

Se vor efectua de catre CNCIR urmatoarele verificari tehnice:

-verificarea documentatiei tehnice de reparatie ;

-revizia interna care consta in verificare interioara si exterioara(NU revizie exterioara cum am mai vazut,aia se face exclusiv de catre ISCIR cand se doreste decalarea termenului scadent la VTU cu max 1 an);

-incercarea de presiune hidraulica;

-verificarea supapelor de siguranta,sa existe BVR de verificare/reglare cu valabilitate max 1 an la data inspectiei;

-Incercarea la cald ,sa existe raport de verificari,incercari si probe conform model anexa 2 din PTC11-2010 insotita de declaratia de conformitate conform model anexa 1 din PT C11-2010 cu valabilitate de 30 de zile la data inspectiei;

Acordarea urmatoarei scadente la VTU.Aceasta se acorda si tinandu-se seama de vechimea in serviciu a cazanului si nu poate fi mai mare decat cea acordata anterior prin ultimul raport de inspectie.

NOTA: In cazul cazanelor energetice din cadrul CET avand in vedere ca se ajung la T=450 C in interiorul cazanului apare fenomenul de fluaj si detinatorul trebuie sa puna la dispozitie buletinele cu masuratorile de fluaj).