Categorie: Ghid RSVTI

Model contract RSVTI

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII  PRIVIND SUPRAVEGHERE  TEHNICA  A INSTALATIILOR / ECHIPAMENTELOR DE  RIDICAT  SI SUB PRESIUNE NR. …..  / ……………….. I.  PARTILE  CONTRACTANTE 1.1  S.C….. S.R.L. cu sediul in… ,…