Prestari servicii operator RSVTI

Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor (RSVTI)

Companiile care utilizează utilaje și echipamente ce intră sub incidența ISCIR (stivuitoare, instalații de ridicat, transpaleți, macarale si poduri rulante, elevatoare pentru vehicule, platforme autoridicatoare, mecanisme de ridicat,instalatii sub presiune ) sunt obligate să angajeze un Responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică în utilizare a echipamentelor (RSVTI) sau să apeleze la o firmă abilitată de către ISCIR pentru a organiza intern această activitate.

Activitatea de Responsabil cu Supravegherea şi Verificarea Tehnică a Instalaţiilor – RSVTI este reglementată prin Ordinelele Inspectorului de Stat Şef al ISCIR şi Legea 64 / 21.03 2008 (MO 240 / 27.03.2008).

Ordinele Inspectorului de Stat Şef al ISCIR Şi Legea 64 / 21.03 2008, privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil specifică obligaţia persoanelor fizice sau juridice private, instituţiilor publice, a unităţilor de interes public sau care oferă servicii publice, indiferent de forma de proprietate, care deţin şi exploatează instalaţii şi echipamente supuse controlului ISCIR, de a numi personal tehnic, responsabil pentru supravegherea şi verificarea tehnicş a instalaţiilor – RSVTI (cod COR-315218).

Persoanele fizice sau juridice specificate mai sus au obligaţia de a avea personal autorizat ca RSVTI, în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care va fi autorizat de ISCIR şi care va purta denumirea de RSVTI în conformitate cu prescripţiile tehnice, colecţia ISCIR.

Procedura de autorizare, obligaţiile, răspunderile şi drepturile Operatorului RSVTI sunt specificate în Ordinul nr.382/2009, emis de către Inspectorul de Stat Şef al ISCIR (organismul de inspecţie pentru supraveghere tehnică şi verificare în funcţionare şi elaborator de prescripţii tehnice în domeniul său de activitate).

Instalaţiile sub incidenţa ISCIR – RSVTI sunt: macarale, elevatoare, moto/electrostivuitoare, nacele, centrale termice, cazane, echipamente sub presiune (p>0,5 BAR), cuptoare, compresoare, conducte sub presiune abur si tehnologice,sisteme de distributie GPL si GNCV,instalatii frigorifice si gaze tehnice .

Proprietarul instalaţiei trebuie să deţină personal de specialitate sau contract încheiat cu persoane fizice sau persoane juridice autorizate de ISCIR pentru prestarea acestor servicii în conformitate cu prevederile Ordinului 382/10.09.2009.

Având în vedere accidentele şi avariile produse de echipamentele şi instalaţiile din domeniul ISCIR, s-au impus măsuri în vederea creşterii gradului de siguranţă a utilizarii echipamentelor din acest domeniu.

Apelarea la serviciile unui operator RSVTI este obligatorie

Este important sa stiti ca veti avea nevoie de serviciile unui operator care sa verifice functionarea echipamentelor/instalatiilor din domeniul ISCIR, conform Legii nr 64/2008 actualizata si modificata , art. 15 pct. 2. Nerespectarea Legii 64/2008 aduce cu sine amenzi usturatoare, in valoare de 30.000-40.000 Lei,daca se folosesc instalatii din domeniul ISCIR .

INFO INSPECT SRL-este oricand pregatita pentru a se deplasa la locul stabilit, urmand sa evalueze echipamentele si instalatiile din dotarea dvs. si sa ofere un pret corect. Deoarece fiecare verificare si supravegherea depinde de cat de complexa este si de ceea ce presupune exact, operatorul va efectua anterior o evaluare gratuita.

AVANTAJELE PE CARE LE AVETI APELAND LA SERVICIILE FIRMEI NOASTRE INFO INSPECT SRL SUNT:
– asigurarea beneficiarului de respectarea in totalitate a Prescriptiilor Tehnice col. ISCIR in vigoare;
tinerea la zi a documentatiilor tehnice, precum si comunicarea in timp util a beneficiarului de apropierea termenelor pentru verificarile tehnice in utilizare ale instalatiilor supuse Prescriptiilor ISCIR;

– examinarea si vizarea anuala a carnetelor cu taloane a personalului autorizat ISCIR ca fochist,stivuitorist,manevrant,legator de sarcina,etc;
– asigurarea unei comunicari eficiente si rapide cu ISCIR,CNCIR ;
cele mai bune preturi care pot fi negociate in functie de complexitatea si numarul instalatiilor;
nu sunteti afectat de fluctuatia de personal, contract anual si o singura factura lunara;

Descarcati oferta noastra de capabilitate tehnica de mai jos: