Ghid Operator GPL

Autorizarea operatorilor umplere recipiente GPL se face in conformitate cu prevederile Prescriptiei Tehnice CR8-2009, colectia ISCIR.

Persoana fizica autorizata de catre ISCIR pentru deservirea instalatiilor de distributie GPL la autovehicule, conform prevederilor prescriptiei tehnice C 8-2010, este denumita în continuare „operator umplere recipiente GPL”.

Persoanele care au absolvit anterior un program de formare profesionala trebuie sa depuna la organizatorul examenului urmatoarele documentele:
– copia actului de identitate;
– fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de ……………….” sau un document echivalent emis de autoritatea competenta în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European;
– o fotografie color marimea ¾ cm;
– copia certificatului de absolvire/calificare.

Absolventii cursurilor universitare tehnice de lunga sau de scurta durata trebuie sa depuna la organizatorul examenului urmatoarele documentele:
– copia actului de identitate;
– fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de ……………….” sau un document echivalent emis de autoritatea competenta în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European;
– o fotografie color marimea ¾ cm;
– copia diplomei de studii;
– adeverinta de practica efectuata cu cel mult 12 luni înainte de depunerea documentelor.

Persoanele care sunt cetateni ai statelor membre trebuie sa depuna la organizatorul examenului urmatoarele documentele:
– copia actului de identitate;
– fisa de aptitudini de medicina muncii cu mentiunea „Apt pentru prestarea ocupatiei de ……………….” sau un document echivalent emis de autoritatea competenta în domeniu dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European;
– o fotografie color marimea ¾ cm;
– documentul care atesta recunoasterea diplomei/calificarii profesionale eliberat de autoritatea nationala competenta.