Ordinul ministrului economiei nr. 756/2023 pentru
aprobarea Prescripției tehnice PT C 14-2021 „Instalații
pentru gaze naturale comprimate pentru vehicule —
GNCV”