ORDIN   Nr. 465 din 28 septembrie 2009

 

privind aprobarea Metodologiei de atestare a personalului tehnic de specialitate în domeniul ISCIR

 

EMITENT:      MINISTERUL ECONOMIEI

 

INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

 

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 750 din  4 noiembrie 2009

 

 

 

Având în vedere dispozitiile Legii nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

în aplicarea Hotarârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

 

 

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite urmatorul ordin: