Pe siteul ISCIR LA Transparenta Decizionala este  proiectul PT CR2-2012-AUTORIZAREA PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE CARE EFECTUEAZĂ VERIFICĂRI  TEHNICE ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII FUNCŢIONĂRII ŞI VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE LA INSTALAŢII/ECHIPAMENTE