ORDIN Nr. 225 din 9 iulie 2013
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind autorizarea operatorului
responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul
ISCIR operator RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei
de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de
Ridicat nr. 130/2011
Document PDF aici ORDINUL 225 o225