ISCIR ,autoritatea in domeniu a publicat pe site la Transparenta decizionala in data de 13.04.2023   un comunicat care se refera la abrogarea Ordinului 130/2011 al I.S.S  ,respectiv anexa 10 si  articolul 39, alineatul (2), literele p^1) – p^3) care se refereau la intocmirea procesului verbal de introducere in reparatie,instalare,montaj a unor serii de echipamente cu anumiti parametrii de catre operatorul RSVTI,urmand ca dupa aprobarea lui si publicarea in M.O. aceste operatiuni sa se efectueze doar de catre ISCIR .

sursa : www.iscir.ro