Prescriptiile PT CR6,CR7,CR8-2009 COL ISCIR.

 

Anexele nr. 1—3 la Ordinul ministrului economiei, comerțului
și mediului de afaceri nr. 442/2010 pentru aprobarea
prescripțiilor tehnice PT CR 6—2010 „Autorizarea
personalului și a laboratoarelor care efectueaza
examinari nedistructive și evaluarea capabilitații
tehnice a laboratoarelor care efectueaza examinari
distructive”, PT CR 7—2010 „Aprobarea procedurilor
de sudare pentru oțel, aluminiu și aliaje de aluminiu
pentru polietilena de înalta densitate (PE-HD)” și
PT CR 9—2010 „Autorizarea sudorilor care executa
lucrari de sudare la instalații sub presiune și la instalații
de ridicat, în oțel, aluminiu, aliaje de aluminiu și
polietilena de înalta densitate (PE-HD)” ………………..

 

36_CR 6_7_9_2010