pentru modificarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR – operator RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului de stat şef al Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat nr. 130/2011.

OBS: Noutatea este ca op RSVTI nu mai pot da dispozitii prin proces-verbal a inceperii lucrarilor de instalare,montare,să supravegheze , să întocmească procesul-verbal de introducere în reparare a
instalaţiilor/echipamentelor prevăzute în anexa nr. 10 şi să confirme efectuarea reparaţiei prin procesul-verbal de finalizare a lucrărilor la instalaţii/echipamente, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice aplicabile. Toate aceste activitati se vor efectua de catre ISCIR.