Ordinul 663/2009

ORDIN nr. 663 din 12 aprilie 2010

pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice PT C 1-2010 „Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraîncalzitoare si economizoare independente”, PT C 4-2010 „Recipiente metalice stabile sub presiune”, PT C 6-2010 „Conducte metalice sub presiune pentru fluide”, PT C 7-2010 „Dispozitive de siguranta”, PT C 8-2010 „Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate”, PT C 9-2010 „Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune”, PT C 10-2010 „Conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune”

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI, COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE AFACERI

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 10 iunie 2010

data intrarii in vigoare : 10 iulie 2010

În conformitate cu prevederile art. 2, art. 5 lit. o), art. 14 lit. a), b), c) si a celor din anexa nr. 2 din Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile anexelor nr. 1 si 3 la Hotarârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificarile si completarile ulterioare, în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri,ministerul economiei, comertului si mediului de afaceri emite urmatorul ordin:

ART. 1 Se aproba Prescriptia tehnica PT C 1-2010 „Cazane de abur, cazane de apa fierbinte, supraîncalzitoare si economizoare independente”, prevazuta în anexa nr. 1.

ART. 2 Se aproba Prescriptia tehnica PT C 4-2010 „Recipiente metalice stabile sub presiune”, prevazuta în anexa nr. 2.

ART. 3 Se aproba Prescriptia tehnica PT C 6-2010 „Conducte metalice sub presiune pentru fluide”, prevazuta în anexa nr. 3.

ART. 4 Se aproba Prescriptia tehnica PT C 7-2010 „Dispozitive de siguranta”, prevazuta în anexa nr. 4.

ART. 5 Se aproba Prescriptia tehnica PT C 8-2010 „Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate”, prevazuta în anexa nr. 5.

ART. 6 Se aproba Prescriptia tehnica PT C 9-2010 „Cazane de apa calda si cazane de abur de joasa presiune”, prevazuta în anexa nr. 6.

ART. 7 Se aproba Prescriptia tehnica PT C 10-2010 „Conducte de abur si conducte de apa fierbinte sub presiune”, prevazuta în anexa nr. 7.

ART. 8 La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga:

a) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 304/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 1-2003, editia 1, „Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea cazanelor de abur si de apa fierbinte, supraîncalzitoarelor si a economizoarelor independente”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 si 914 bis din 20 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 305/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 4/1-2003, editia 1, „Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 si 929 bis din 23 decembrie 2003, cu modificarile ulterioare;

c) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 307/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 6-2003, editia 1, „Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor metalice pentru fluide”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 si 902 bis din 17 decembrie 2003, cu modificarile ulterioare;

d) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 308/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 7-2003, editia 1, „Cerinte tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz si casarea dispozitivelor de siguranta”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 si 933 bis din 24 decembrie 2004, cu modificarile ulterioare;

e) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 309/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 8-2003, editia 1, „Cerinte tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de gaze petroliere lichefiate”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 si 910 bis din 19 decembrie 2003, cu modificarile ulterioare;

f) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 310/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 9-2003, editia 1, „Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnica si repararea cazanelor de apa calda si a cazanelor de abur de joasa presiune”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 si 917 bis din 20 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

g) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 311/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 10/1-2003, editia 1, „Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 si 921 bis din 22 decembrie 2003, cu modificarile ulterioare;

h) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 333/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 2-2003, editia 1, „Cerinte tehnice privind regimul chimic al cazanelor de abur, de apa calda si de apa fierbinte”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 si 75 bis din 29 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

i) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 334/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 4/2-2003, editia 1, „Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea recipientelor metalice stabile sub presiune”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 si 70 bis din 28 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

j) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 335/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 10/2-2003, editia 1, „Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea conductelor de abur si de apa fierbinte sub presiune”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 si 95 bis din 2 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 9 Anexele nr. 1-7*) fac parte integranta din prezentul ordin.

*) Anexele nr. 1-7 se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

ART. 10 Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare la 30 de zile de la publicare.

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Bucuresti, 12 aprilie 2010.

Nr. 663.

–––