Lună: august 2013

ORDINUL NR.225/09.07.2013

ORDIN Nr. 225 din 9 iulie 2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR operator RSVTI, aprobată prin Ordinul inspectorului…